Måste jag komma till domstolen för förhandling?

Ja, om tingsrätten kallar dig till konkursförhandling edgångssammanträde eller annan förhandling måste du komma dit. I vissa fall kan tingsrätten besluta om konkurs även om du inte kommer till en konkursförhandling. Du måste däremot alltid komma till tingsrätten för edgångssammanträdet. Kommer du inte till det sammanträden kan tingsrätten besluta att du ska hämtas av polis eller häktas.