Vad är en borgenärsansökan?

Det är en ansökan om att försätta någon annan i konkurs. Den som har en fordran kallas borgenär och den som har en skuld (och riskerar konkurs) kallas gäldenär.