Vilken domstol ska konkursansökan skickas till?

  • För enskild firma eller privatperson ansöker du där personen var folkbokförd den 1 november föregående år.
  • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. För att söka efter rätt tingsrätt, gå till - Hitta domstol.