Skuldsanering

Det är Kronofogden som beslutar om skuldsanering. Kronofogdens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Tingsrätten hanterar bland annat överklaganden från personer som fått avslag på sin ansökan om skuldsanering.

Om Kronofogden beslutat om skuldsanering kan även den som har en fordran som påverkas av skuldsaneringen överklaga till tingsrätten.

Vill du överklaga Kronofogdens beslut ska du skicka överklagandet till Kronofogden som kontrollerar att det kommit in i rätt tid och skickar vidare ärendet till tingsrätten.

Uppdaterad
2019-09-16