Kan jag skicka in en stämningsansökan med e-post?

Ja, men du måste också lämna in eller skicka en undertecknad kopia till domstolen.