Överklaga beslut om förvar och uppsikt

Om Polismyndigheten eller Migrationsverket beslutat att du ska ställas under uppsikt eller tas i förvar kan du överklaga det till migrationsdomstol. Rätten att överklaga beslut om förvar är inte tidsbegränsad.

Så gör du för att överklaga

 1. 1
  Läs i bilagan till beslutet

  I beslutet som du har fått finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2
  Skriv

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3
  Skicka

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som har fattat beslutet.

  När det har kommit in till domstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande.

Läs mer

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om förvar och uppsikt.

Uppdaterad
2019-09-16