Så avgörs mål om förvar och uppsikt

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket eller Polismyndigheten har följt lagen när de beslutade om förvar eller uppsikt.

Så här går det till, från att ditt ärende kommer in till oss tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  Migrationsverket skickar ditt överklagande till migrationsdomstolen där det registreras och blir ett mål.

  Migrationsverket eller Polismyndigheten blir nu din motpart och du benämns den klagande.

 2. Målet utreds

  Migrationsdomstolen avgör mål genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Mål om förvar och uppsikt ska hanteras skyndsamt. Det innebär att domstolen ska avgöra ditt mål så snart det är möjligt.

  Du kan be om muntlig förhandling. Om domstolen går med på ditt önskemål kallar de dig och Migrationsverket eller Polismyndigheten till en sådan förhandling, som ofta sker via videolänk. Domstolen nekar sällan till muntlig förhandling när det gäller överklagan om förvar.

  Målet utreds av en av domstolens jurister, som förbereder ett förslag till avgörande.

 3. Förberedelser inför beslut

  Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet blir baserar sig på innehållet i handlingarna. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till avgöranden i liknande fall.

  Rätten kan komma fram till att Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut är riktigt. Då fortsätter det att gälla och du får vara kvar under uppsikt eller i förvar. Kommer rätten fram till att beslutet är fel så upphör det att gälla och du slipper uppsikt eller släpps ur förvaret.

 5. Du får avgörandet

  Migrationsdomstolen meddelar avgörandet omgående till dig eller ditt ombud. Om du sitter i förvar och domstolen kommit fram till att du ska släppas kommer domstolen att kontakta det förvar där du befinner dig.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens avgörande kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra.

Migrationsöverdomstolen prövar i regel bara vissa mål, sådana där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl. Men när en migrationsdomstol prövat frågan om förvar som första instans brukar Migrationsöverdomstolen pröva frågan efter överklagande.

I de flesta andra fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva ett överklagande. Då är det migrationsdomstolens avgörande som gäller.

Uppdaterad
2019-09-16