Finns det några beslut som jag inte kan överklaga?

Du kan inte överklaga:

  • ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende.
  • ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.