Vem ansvarar för att ta fram landinformation?

Parterna, det vill säga du som har överklagat och Migrationsverket ska lämna in landinformation. Domstolen ansvarar för att se till att uppgifterna är aktuella och relevanta. Ibland tar domstolen in informationen själv.

Landinformation finns bland annat på Utrikespolitiska institutets sajt (https://www.ui.se/landguiden/), i Migrationsverkets databas Lifos  (https://lifos.migrationsverket.se/), på FN:s flyktingorgan UNHCR:s sajt https://www.refworld.org/, Röda korset och Amnesty International.