Överklaga beslut i fråga om statusförklaring

Du som har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov har rätt att få en statusförklaring hos Migrationsverket.

Om du har fått uppehållstillstånd, men inte fått någon statusförklaring, kan du överklaga detta till migrationsdomstol.

Det finns numera två typer av statusförklaringar i Sverige: flykting och alternativt skyddsbehövande.

Så gör du för att överklaga

 1. 1
  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2
  Skriv

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3
  Skicka överklagandet

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  När överklagandet kommer in till migrationsdomstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Uppdaterad
2019-09-15