Hur går det i mitt mål

Här svarar vi på några vanliga frågor som kommer in till migrationsdomstolen.

Vilken domstol hanterar mitt mål?

När du har överklagat ett beslut, i de flesta fall till Migrationsverket, och dina handlingar har skickats vidare till migrationsdomstolen får du eller ditt ombud ett brev. Där står vilken migrationsdomstol, vid vilken förvaltningsrätt, som har hand om ditt mål. Migrationsdomstolen är nämligen en del av förvaltningsrätten.

Migrationsdomstol finns på förvaltningsrätterna i:

  • Malmö
  • Göteborg
  • Stockholm
  • Luleå.

Migrationsöverdomstolen finns vid Kammarrätten i Stockholm.

Kontaktuppgifterna till "din" migrationsdomstol kan du söka rätt på här: 

Hur lång tid tar mitt mål?

Hur lång tid det tar att avgöra ett mål varierar. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar.

Här hittar du ungefärliga handläggningstider för mål i fråga om verkställighetshinder. Kom ihåg att ditt mål kan ta både kortare och längre tid.

Här kommer du snart att hitta migrationsdomstolarnas ungefärliga handläggningstider.

Mer information

Bra att tänka på

I brevet du har fått från migrationsdomstolen står ditt målnummer. Ha gärna detta till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare. 

Publicerad
2019-03-15
Uppdaterad
2019-09-16