Överklaga beslut i fråga om verkställighetshinder

Beslutet i fråga om verkställighetshinder kan överklagas om något nytt har inträffat när det gäller ditt behov av skydd.

Så gör du för att överklaga

 1. 1
  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga där det står hur du ska göra för att överklaga.

 2. 2
  Skriv ett brev

  I bilagan till beslutet finns information om vad du behöver skriva i ditt överklagande.

 3. 3
  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Tänk på att det måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av det. Hur lång tid du har på dig, och adressen, står i bilagan till beslutet.

  Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande.

Läs mer om verkställighetshinder

Mer information om verkställighetshinder finns på Migrationsverkets webbplats:

Mer information om verkställighetshinder, se 12 kapitlet 19 § utlänningslagen:

Uppdaterad
2019-09-16