Information med anledning av Coronavirus


Har du förkylning eller influensaliknande symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med tingsrättens växel på telefon 0611-460500, 0611-460545 eller vi mail angermanlands.tingsratt@dom.se som kopplar dig till rätt person.
En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.

Besöka rättegångar

För närvarande tar vi inte emot studiebesök. När det gäller övrig allmänhet uppmanar vi till försiktighet för att minska smittspridningen. Vi har nu kraftigt begränsat alla åhörarplatser inne i salarna.

Undvik alla icke nödvändiga besök

• Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.


• Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Se aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Uppdaterad
2020-03-11