Ansök om adoption inom Sverige

Så ansöker du om adoption inom Sverige:
 1. 1
  Beställ personbevis

  Beställ personbevis. För att tingsrätten ska kunna behandla ansökan ska du lämna in personbevis, som inte bör vara äldre än tre månader. Det finns särskilda personbevis för dig som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevis beställer du hos Skatteverket. Ange att det gäller adoption.

 2. 2
  Uppgifter för dig/er som ansöker om att få adoptera:

  Namn
  Personnummer
  Telefonnummer
  Adress
  E-postadress

 3. 3
  Förklara anledning till adoptionen.

  Skriv varför adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad.

   

 4. 4
  Har det betalats ut ekonomisk ersättning?

  En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

 5. 5
  Samtycke

  Samtycke från den som adopteras

  Om barnet är över 12 år gammalt behöver barnet som huvudregel samtycka till adoptionen. Samtycke krävs också från den som adopteras om ansökan avser adoption av någon som är över 18 år, så kallad vuxenadoption.

  Samtycke från barnets vårdnadshavare

  Som huvudregel krävs att den förälder som har vårdnaden om barnet samtycker till adoptionen. Även en förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få tillfälle att yttra sig.

 6. 6
  Efternamn

  Ange vilket efternamn du vill att adoptivbarnet ska få.

 7. 7
  Underskrift

  Ansökan ska vara undertecknad av dig som vill adoptera. Om du adopterar gemensamt med din make eller sambo ska båda underteckna ansökan.

 8. 8
  Betala ansökningsavgiften

  Betala in ansökningsavgiften på 900 kronor genom vår betaltjänst.

 9. 9
  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in din ansökan till tingsrätten. Ansökan ska skickas till den tingsrätt där den som du vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år.

  Du kan söka på postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till.

Så handlägger tingsrätten en adoptionsansökan inom Sverige:

 • När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av din ansökan hos tingsrätten.
 • Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten kontakta dig och be om komplettering.
 • Tingsrätten kan behöva ta in yttranden från till exempel kommunens socialnämnd och Migrationsverket.
 • Vanligtvis handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När tingsrätten fattat beslut skickas det till dig per post eller e-post.
 • Om du skickar in ansökan, men inte betalar avgiften, kommer domstolen inte att pröva ansökan. Du kommer då att få ett beslut skickat till dig där det står att tingsrätten avvisat din ansökan. Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll