Telefon, växel
08-561 695 00
Myndighetschef
Anders Dereborg
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 940, 191 29 Sollentuna
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Stockholms län: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplandsbro, Vallentuna, Vaxholm, Österåker.
Leveransadress
Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Sociala medier
Attunda tingsrätt exteriort

Registrator, Samordningsenheten

E-post: attunda.tingsratt@dom.se

Telefon: 08-561 696 04

Brottmålsenheten

E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se

Telefon: 08-561 696 01

Tvistemåls- och Ärendeenheten

E-post: tvistemalarende.attunda.tingsratt@dom.se

konkursenhet.attunda.tingsratt@dom.se

Telefon: 08-561 696 02

Arkivet

E-post: arkivet.attunda.tingsratt@dom.se

Telefon: 08-561 696 96

Telefontid måndag–fredag kl. 09.00–12.00

Öppettider

Telefon- och expeditionstid

Måndag - Fredag
kl. 08.00 - 16.30

Våra svarstider kan vara längre än vanligt. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.


Telefon- och expeditonstiden kan vara förkortad dag före helgdag.