Information med anledning av CoronavirusetInformation med anledning av Coronaviruset

Har du förkylning eller influensaliknande symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med tingsrättens växel på telefon 08-561 695 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.

Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.

Undvik alla icke nödvändiga besök

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.

Vi avråder från personliga besök vid domstolen gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar.

Detta gäller tills vidare och syftar bl.a. till att minska risken för smittspridning och skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

För närvarande tar domstolen inte emot studiebesök.

Medverka i rättegång

I syfte att kunna genomföra vår samhällsviktiga verksamhet ser domstolen kontinuerligt över vilka åtgärder som är lämpliga att vidta med hänsyn till den pågående pandemin. Domstolens rättegångar är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och verksamheten omfattas därmed inte av de begränsningar som gäller för sådana sammankomster och tillställningar.

Domstolen arbetar för att i varje situation använda en så stor förhandlingssal som möjligt. Är det fråga om fler än åtta personer strävar vi efter att endast använda de allra största förhandlingssalarna.

Ordföranden vid rättegången ansvarar för att säkerställa att avstånd kan hållas mellan de som medverkar i rättegången.

Domstolen använder distansnärvaro, exempelvis medverkan via videolänk, vid rättegångar i så stor utsträckning som möjligt, när det inte bedöms som olämpligt av olika skäl.

Domstolens personal arbetar aktivt för att motverka trängsel och förhindra gruppbildning. Du som besöker domstolen ska följa de anvisningar som lämnas.

 

Besöka rättegång

Antalet åhörarplatser i förhandlingssalarna är kraftigt reducerat för att bl.a. säkerställa att det är ordentligt med avstånd mellan åhörare.

Som åhörare ska du följa de anvisningar som lämnas och välja en plats med avstånd till andra åhörare.

Aktuell information om Coronaviruset finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

 

 

 

Uppdaterad
2020-11-24