Information med anledning av Coronaviruset

Har du förkylning eller influensaliknande symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med tingsrättens växel på telefon 08-561 695 00 som kopplar dig till rätt avdelning.

En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.


Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post.

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig. För närvarande tar vi inte heller emot studiebesök. Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar.

Besöka rättegång

För närvarande tar vi inte emot studiebesök. När det gäller övrig allmänhet uppmanar vi till försiktighet för att minska smittspridningen.

Håll avstånd

  • Tingsrätten använder i första hand de större salarna för att minska närkontakt.
  • Som åhörare bör du välja en plats med lite avstånd till andra åhörare. Vi har även beslutat om att endast tillåta hälften så många åhörarplatser per sal.

Undvik alla icke nödvändiga besök

  • Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.

  • Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Aktuell information om Coronaviruset finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

 

 

 

Uppdaterad
2020-03-27