Konsten på Attunda tingsrätt

Konstnärlig offentlig gestaltning för Attunda Tingsrätt

Att rita en domstolsbyggnad är en grannlaga uppgift. Olika krav och funktioner ska samsas. Olika människor ska använda byggnaden. En del under några timmar. Ofta föregångna av kaos och konflikter. Ofta emotsedda med bävan. Men kanske också med hopp. För andra är det en daglig arbetsplats. En plats för utredning, för återställande av ordning och rättvisa.

Konsten i en domstolsbyggnad ska - liksom byggnaden själv - möta olika behov. Kanske genom att berätta något, väcka en tanke som får fortsätta på nya vägar.

Uppdaterad
2019-04-10