Känner du sjukdomssymptom ska du inte besöka tingsrätten.

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom

Håll avstånd!

Visa omtanke och skydda dig själv och dina medmänniskor – håll 1,5 - 2 meters avstånd till andra.

Om du ska delta i en förhandling

Gäller vanliga regler om att du måste visa att du är förhindrad (laga förfall) att närvara t.ex. genom att visa upp läkarintyg.

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post

blekinge.tingsratt@dom.se

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Tfn 0455- 33 54 00

Frågor om covid-19

Om du har symtom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

 

 

Uppdaterad
2020-03-06