Uppmärksammade mål

B 2607-17
Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade.

Tingsrätten har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål med häktad som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. I målet hade åklagaren väckt talan mot en man från Blekinge avseende bland annat 95 fall av grova bedrägerier. 

Pressmeddelande 2020-06-24 kl. 14.00

Tingsrätten dömde mannen för sammanlagt 88 fall av grovt bedrägeri, fyra fall av olaga hot och narkotikabrott. Tingsrätten ogillade sju åtalspunkter avseende grovt bedrägeri.

Tingsrätten dömde mannen till fängelse i fyra år och tio månader. Mannen, som var häktad i målet, ska alltjämt kvarbli i häktet.

Mannen förpliktades vidare att betala skadestånd till 90 målsäganden med belopp som medgivits. Totalt ska han utge 85 656 124 kr i skadestånd. Ett skadeståndsyrkande avvisades på grund av att fordran redan ansågs ha prövats i ett annat mål.

I målet var även ytterligare tolv personer, varav flera vänner och närstående till mannen, åtalade för i huvudsak penningtvättsbrott alternativt grovt penningtvättsbrott.

Tingsrätten ogillade åtalet beträffande två personer.

En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till fängelse i ett år och sex månader. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott samt två fall av ringa narkotikabrott till fängelse i ett år och två månader. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i ett år. Tre personer dömdes för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för dopningsbrott och penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter. En person dömdes för näringspenningtvätt, grovt brott, till villkorlig dom och böter.

 

Idag den 13 november 2019 har åtal i målet inkommit till tingsrätten. Åtalet omfattar totalt 93 åtalspunkter.

Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 december 2019 i enlighet med tingsrättens tidigare planering. Tingsrätten kommer att löpande lägga ut mer information om målet på denna sida.

Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till blekinge.tingsratt@dom.se

Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptionen i polishuset på Järnvägstorget 5.

Kan man inte hämta förundersökningen på CD-skiva i Karlskrona så får man beställa den genom att skriva till registrator.syd@polisen.se

Förhandlingen startar kl. 10.00 på måndagar och kl. 9.30 tisdagar och onsdagar.

Tisdagen den 3 mars börjar förhandlingen kl. 10.00

Tingsrätten har även för avsikt att reservera ett antal platser till media. För att få del av dessa platser ska intresse anmälas till tingsrätten senast den 29 november 2019 – anmälan görs till linda.alm@dom.se. Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges, och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Kontaktperson:

Domstolshandläggare Linda Alm

Tel. 0455-33 54 42

linda.alm@dom.se

Tingsnotarie Petronella Karlsson

Tel. 0455-33 54 04

petronella.karlsson@dom.se

Ordningsregler för åhörare vid förhandlingar i tingsrätten

När du besöker en förhandling är det viktigt att följa de ordningsregler som finns:

  • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen
  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande,
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser,
  • det är inte tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen,
  • det är inte tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen

Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till Blekinge tingsrätt.

Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptionen i polishuset på Järnvägstorget 5 efter att åtal har väckts.

Kan man inte hämta förundersökningen på CD-skiva i Karlskrona så får man beställa den genom att skriva till polisen.

Kostnaden för USB-minnet kommer att bli 148 kr om man hämtar det i tingsrättens reception alternativt 159 kr om man vill ha det skickat per post. Man kan betala via faktura och ska vid beställningen ange fakturaadress och organisationsnummer/personnummer.

Alternativt kan man beställa endast domslut och sammanfattning av domen, vilka skickas kostnadsfritt. En kort sammanfattning av domen kommer också att läggas ut på hemsidan

För beställning av dom kontakta linda.alm@dom.se

Uppdaterad
2019-03-21