Uppmärksammade mål

B 2607-17
Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

Tingsrätten har sedan 2017 handlagt ett stort brottmål med häktad som bl.a. rör misstankar om grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. I målet är för närvarande en person häktad och ytterligare personer är misstänkta. Enligt preliminär uppgift ska 96 personer höras såsom målsägande i målet.

Åtal förväntas inkomma till tingsrätten 13 november 2019. På grund av det stora antalet inblandade som ska höras i målet har tingsrätten bokat in datum för huvudförhandling. Förhandlingen beräknas pågå under ca 60 dagar, med start den 9 december 2019, och beräknas avslutas i juni 2020. Det preliminära förhandlingsschemat finns tillgängligt på tingsrättens hemsida.

Här kommer vi löpande att lägga ut information om målet.

Förhandlingen kommer äga rum i tingsrättens lokaler. På grund av det begränsade utrymmet och för att förhandlingen ska kunna genomföras så smidigt och säkert som möjligt finns det möjlighet att föranmäla sitt intresse för att följa förhandlingen på plats. Anmäl ditt intresse till linda.alm@dom.se.

Tingsrätten har även för avsikt att reservera ett antal platser till media. För att få del av dessa platser ska intresse anmälas till tingsrätten senast den 29 november 2019 – anmälan görs till linda.alm@dom.se. Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges, och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

 

Idag den 13 november 2019 har åtal i målet inkommit till tingsrätten. Åtalet omfattar totalt 93 åtalspunkter.

Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 december 2019 i enlighet med tingsrättens tidigare planering. Tingsrätten kommer att löpande lägga ut mer information om målet på denna sida.

Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till blekinge.tingsratt@dom.se

Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptionen i polishuset på Järnvägstorget 5.

Kan man inte hämta förundersökningen på CD-skiva i Karlskrona så får man beställa den genom att skriva till registrator.syd@polisen.se

Förhandlingen startar kl. 10.00 på måndagar och kl. 9.30 tisdagar och onsdagar.

Tisdagen den 3 mars börjar förhandlingen kl. 10.00

Tingsrätten har även för avsikt att reservera ett antal platser till media. För att få del av dessa platser ska intresse anmälas till tingsrätten senast den 29 november 2019 – anmälan görs till linda.alm@dom.se. Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges, och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Kontaktperson:

Domstolshandläggare Linda Alm

Tel. 0455-33 54 42

linda.alm@dom.se

Tingsnotarie Petronella Karlsson

Tel. 0455-33 54 04

petronella.karlsson@dom.se

Ordningsregler för åhörare vid förhandlingar i tingsrätten

När du besöker en förhandling är det viktigt att följa de ordningsregler som finns:

  • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen
  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande,
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser,
  • det är inte tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen,
  • det är inte tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen

Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till Blekinge tingsrätt.

Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptionen i polishuset på Järnvägstorget 5 efter att åtal har väckts.

Kan man inte hämta förundersökningen på CD-skiva i Karlskrona så får man beställa den genom att skriva till polisen.

Uppdaterad
2019-03-21