Information med anledning av Covid -19

Har du förkylning eller influensaliknande symptom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber (även lindriga symptom) ber vi dig att inte besöka Borås tingsrätt.

Rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Läs vidare hos 1177 Vårdguiden när du rekommenderas att uppsöka vård.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

Du kan också ta kontakt med tingsrätten på telefonnummer 033-17 70 00 under våra telefontider.

Följ utvecklingen

Tillfällig begränsning av antalet besökare i tingsrättens allmänna utrymmen och salar

Med beaktande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har tingsrätten beslutat att begränsa antalet besökare i tingsrättens allmänna utrymmen och salar.

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bland annat till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Uppdaterad
2021-03-05