Information med anledning av Covid -19

Har du förkylning eller influensaliknande symptom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber (även lindriga symptom) ber vi dig att inte besöka Borås tingsrätt.

Rekommendationer

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Läs vidare hos 1177 Vårdguiden när du rekommenderas att uppsöka vård.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

Du kan också ta kontakt med tingsrätten på telefonnummer 033-17 70 00 under våra telefontider.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2022-08-02