Våra lokaler

Våra lokaler ligger centralt beläget vid Stora torget i Borås. Entréhallen ligger en trappa upp. I huset finns tre våningar med förhandlingssalar.

När du kommer in i vår entréhall kommer du först att behöva passera i genom en säkerhetskontroll. Sedan möts du av en bemannad reception efter kontrollen. På entréplan finns också en varuautomat samt en större informationstavla. På våning 2 finns toaletter samt gott om sittplatser. På denna våning finner du även de flesta av våra förhandlingssalar. Salar finns även på entréplanet samt på våning 3.

Informationstavlor

På entréplan hittar du en informationstavla som visar dagens förhandlingar. Det finns också informationstavlor utanför varje förhandlingssal med information om dagens förhandlingar i den specifika salen. Eventuella förseningar presenteras på tavlorna med en ny starttid för förhandlingen. Om en förhandling ställs in framgår även detta.

Borås tingsrätt interiort
Så här ser det ut när du kommer in på tingsrättens entréplan.

Tingsrättens salar

Tingssal 1
Tingssal 1, våning 2
Tingssal 2
Tingssal 2, våning 2
Tingssal 3
Tingssal 3, våning 2
Tingssal 4
Tingssal 4, våning 2
Tingssal 5
Tingssal 5, våning 2
Sal 7
Sal 7, våning 3
Tingssal 8
Sal 8, våning 3
Tingssal 9
Sal 9, våning 1
Tingssal 10
Tingssal 10, våning 1
Uppdaterad
2019-03-21