Våra lokaler

Våra lokaler ligger centralt beläget vid Stora torget i Borås. Entréhallen ligger en trappa upp. I huset finns tre våningar med förhandlingssalar.

När du kommer in i vår entréhall möts du av en bemannad reception till höger om entrén. På entréplan finns också en varuautomat samt en större informationstavla. På våning 2 finns toaletter samt gott om sittplatser. På denna våning finner du även de flesta av våra förhandlingssalar. Salar finns även på entréplanet samt på våning 3.

Informationstavlor

På entréplan hittar du en informationstavla som visar dagens förhandlingar. Det finns också informationstavlor utanför varje förhandlingssal med information om dagens förhandlingar i den specifika salen. Eventuella förseningar presenteras på tavlorna med en ny starttid för förhandlingen. Om en förhandling ställs in framgår även detta.

Borås tingsrätt interiortSå här ser det ut när du kommer in på tingsrättens entréplan.

Tingsrättens salar

Tingssal 1Tingssal 1, våning 2
Tingssal 2Tingssal 2, våning 2
Tingssal 3Tingssal 3, våning 2
Tingssal 4Tingssal 4, våning 2
Tingssal 5Tingssal 5, våning 2
Sal 7Sal 7, våning 3
Tingssal 8Sal 8, våning 3
Tingssal 9Sal 9, våning 1
Tingssal 10Tingssal 10, våning 1
Uppdaterad
2019-03-21