Telefon, växel
08-561 669 50
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5, Riddarholmen Stockholm
Postadress
Box 2330, 103 18 Stockholm
Stockholm kammarrätten exteriort

Expeditionstid

Domarnämndens expeditionstid är måndag-fredag kl. 9.00-15.00.

Vi svarar dock om möjligt på förfrågningar även andra tider.