Besked om förändringar i notarieanställningarna dröjer

Domstolsverket har till regeringen föreslagit vissa ändringar i notarieförordningen som reglerar notarieanställningarna. Vi väntar fortfarande på besked från regeringen.

Den viktigaste ändringen är avskaffandet av möjligheten att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som notarietjänstgöring. Förslaget skulle innebära att alla notarier får tjänstgöra minst två år på domstol. Vi har också föreslagit att paket- och kombinationsanställningarna ska avskaffas.

Vi väntar fortfarande på besked från regeringen men det finns nuläget inget besked om när beslut väntas. Tills dess att besked kommer så gäller nuvarande regler. Vi kommer att uppdatera informationen löpande.

Uppdaterad
2021-03-12