Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd.

Insynsrådet består av högst elva ledamöter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är rådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är ledamöter i insynsrådet:

  • Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot för Mp
  • Susanne Eberstein, f.d. riksdagsledamot för S
  • Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för KD
  • Magdalena Schröder, riksdagsledamot för M
  • Per Schöldberg, riksdagsledamot för C
  • Marie Axelsson, tf. chefsjurist, Försäkringskassan
  • Carl Bexelius, rättschef, Migrationsverket
  • Michael Erliksson, rättschef, Skatteverket
  • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare, Åklagarmyndigheten
  • Johan Sangborn, chefsjurist, Advokatsamfundet

Förordnandet som ledamot i Domstolsverkets Insynsråd gäller som regel i fyra år. Förordnande för samtliga ledamöter gäller till och med den 28 april 2024.

Uppdaterad
2022-08-15