Ledning

Domstolsverket är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att det är generaldirektören som ansvarar inför regeringen för verksamheten. Till sitt stöd har generaldirektören en ledningsgrupp som består av cheferna på Domstolsverkets olika avdelningar samt planeringsdirektören på myndigheten.

Thomas Rolén

Thomas Rolén, generaldirektör

Peter Yngve

Peter Yngve, planeringsdirektör

Maria Isaksson

Maria Isaksson, HR-direktör

Petra Thor Jonzon

Petra Thor Jonzon, kommunikationsdirektör

Lena Nilsson

Lena Nilsson, IT-direktör

Harald Pleijel

Harald Pleijer, fastighetsdirektör

Leif Eriksson

Leif Eriksson, ekonomidirektör

Klara Lutti

.

Klara Lutti, utvecklingsdirektör

Charlotte Driving

Charlotte Driving, rättschef
Uppdaterad
2022-03-01