Roll och uppgift

Domstolsverkets uppdrag är att bidra till en rättssäker och effektiv verksamhet i domstolarna och de övriga nämnderna och myndigheterna inom Sveriges Domstolar.

Uppdraget ska genomföras med respekt för domstolarnas självständighet i dömandet och i tillämpningen av rättsregler i enskilda fall. 

Domstolsverkets uppdrag kan delas upp i tre delar:

  • Ge domstolarna service och i vissa fall ge service direkt till allmänhet och andra myndigheter.
  • Driva på och stödja utvecklingen inom domstolarna.
  • I vissa fall leda och samordna domstolarna, till exempel när det gäller resursfördelning och utfärdande av föreskrifter.

Uppdraget genomförs i dialog med domstolarna

Eftersom varje domstol är en självständig myndighet är det viktigt att Domstolsverket genomför sitt uppdrag i nära dialog med domstolarna. Denna dialog är särskilt viktigt, dels för att avgöra vad som behöver satsas på för att utveckla verksamheten under olika perioder, dels för att få effekt av satsningarna och kvalitet i verksamheten.

Regleringsbrevet styr

Det dokument som styr Domstolsverket och Sveriges Domstolars verksamhet är regeringens regleringsbrev.

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Domstolsverket, domstolarna och nämnderna ska arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag som ställs till Sveriges Domstolars förfogande. Särskilda uppdrag delas också ut här.

Domstolsverkets instruktion

Uppdaterad
2022-03-01