Domstolsverkets författningssamling

Domstolsverket ger ut föreskrifter och allmänna råd i Domstolsverkets författningssamling, DVFS.

DVFS innehåller även Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd.

En föreskrift preciserar lagar och förordningar från riksdag och regering. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer. 

Publicerad
2019-05-15
Uppdaterad
2019-05-15