Begär ut handlingar

Vill du beställa en allmän handling från Domstolsverket ska du vända dig till registrator.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och för dessa tas en avgift ut om beställningen omfattar tio handlingar eller mer. De första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per inspelning.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus en kostnad för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Beställ dom hos domstolen

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Uppdaterad
2020-01-10