Begär ut handlingar

Vill du beställa en allmän handling från Domstolsverket ska du vända dig till registrator.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. 

CD/DVD

Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. 

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Beställ dom hos domstolen

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet.

Publicerad
2019-05-15
Uppdaterad
2019-09-13