Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd.

Insynsrådet består av högst elva ledamöter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är rådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är ledamöter i insynsrådet:

  • Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket
  • Stina Ögren, tf. rättschef vid Skatteverket.
  • Johan Sangborn, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund
  • Susanne Eberstein, f.d. riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Magdalena Schröder, riksdagsledamot för Moderaterna
  • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare
  • Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet
  • Per Schöldberg, riksdagsledamot för Centerpartiet
  • Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
  • Michael Erliksson, tf. chefsjurist vid Försäkringskassan

Förordnandet som ledamot i Domstolsverkets insynsråd gäller som regel i fyra år. Förordnande för samtliga ledamöter, med ett undantag, gäller till och med den 28 april 2024. Michael Erliksson har ett tidsbegränsat förordnande till och med den 31 december 2020.

Uppdaterad
2019-10-08