Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd.

Insynsrådet består av högst elva ledamöter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är rådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är ledamöter i insynsrådet:

  • Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot för Mp
  • Susanne Eberstein, f.d. riksdagsledamot för S
  • Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för KD
  • Magdalena Schröder, riksdagsledamot för M
  • Per Schöldberg, riksdagsledamot för C
  • Carl Bexelius, tf. rättschef, Migrationsverket
  • Michael Erliksson, rättschef, Skatteverket
  • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare, Åklagarmyndigheten
  • Johan Sangborn, chefsjurist, Advokatsamfundet

Förordnandet som ledamot i Domstolsverkets insynsråd gäller som regel i fyra år. Förordnande för samtliga ledamöter, med undantag, gäller till och med den 28 april 2024. Michael Erliksson har ett tidsbegränsat förordnande till och med den 31 december 2020. Carl Bexelius har ett tidsbegränsat förordnande till och med den 31 mars 2021.

Uppdaterad
2019-10-08