Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Rådet består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är ledamöter i Domstolsverkets insynsråd:

  • Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket
  • Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket
  • Johan Sangborn, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund
  • Susanne Eberstein, f.d. riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Magdalena Schröder, riksdagsledamot för Moderaterna
  • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare
  • Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet
  • Per Schöldberg, riksdagsledamot för Centerpartiet
  • Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
  • Michael Erliksson, tf. chefsjurist vid Försäkringskassan

 

Förordnandet som ledamot i Domstolsverkets insynsråd gäller i fyra år. Förordnande för samtliga ledamöter gäller till och med den 28 april 2020.

Uppdaterad
2019-10-08