Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

Generaldirektör Martin Holmgren är ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöternas främsta uppgift är att med utgångspunkt i regeringens uppdrag företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn.

Följande personer är ledamöter i Domstolsverkets insynsråd:

  • Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket
  • Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket
  • Susanne Eberstein, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan
  • Maria Billing, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund
  • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare vid Åklagarmyndigheten
  • Jan R Andersson, riksdagsledamot för Moderaterna
Publicerad
2019-05-15
Uppdaterad
2019-10-08