Ombyggnation av tingsrättens reception

Vecka 40 påbörjas en ombyggnation av tingsrättens reception. Planen är att ombyggnationen ska slutföras före årsskiftet. För tingsrättens del är ombyggnationen en mycket välkommen åtgärd.

När ombyggnationen är genomförd hoppas vi att även ni som besöker Eksjö tingsrätt ska uppleva det så.

Under tiden som ombyggnationen pågår så kommer entrén till tingsrätten att enbart vara från parkeringen och inte via ordinarie huvudentré. Kriminalvårdens entré påverkas inte. Under ombyggnationen kommer tingsrätten använda en tillfällig reception.

Vi kommer tillsammans med entreprenörerna att ha en löpande dialog för att störa verksamheten så lite som möjligt. Vissa olägenheter kan dock uppstå under den tid som ombyggnationen pågår. Under ombyggnationen hoppas vi på samarbete, och kanske i någon mån också tålamod, från er som besöker Eksjö tingsrätt.

Om ni har ytterligare frågor med anledning av detta så kontakta chefsadministratören Sofie Svensson.

Telefon: 0381- 38400.

Uppdaterad
2020-09-22