This page is not yet translated.

Besittningsskydd

Att ha besittningsskydd betyder att du som hyr i andra hand inte utan skäl måste flytta den dag som står i uppsägningen.

För dig som hyr ut i andra hand innebär besittningsskydd att du måste ansöka hos hyresnämnden om det uppstår en tvist och din hyresgäst inte lämnar lägenheten. Hyresnämnden tar då ställning till om avtalet ska upphöra eller löpa vidare.

Svagt besittningsskydd för hyresgäst i andra hand

Du som hyr i andra hand får besittningsskydd först när du hyrt längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har alltså ett svagt besittningsskydd. Därför får du i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

Avtala bort besittningsskydd

Om uthyrningen i andra hand ska pågå längre tid än två år i följd, kan det vara lämpligt att avtala om besittningsskyddet.

Om du som hyr ut i andra hand inte vill att din hyresgäst ska ha besittningsskydd kan du använda blanketten Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad - som gäller utan hyresnämndens godkännande.

Med ett sådant avtal måste andrahandshyresgästen flytta när hyresavtalet upphör och det prövas inte i hyresnämnden.

När du hyr ut din privatägda bostad

Med privatägd bostad menas ett bostadshus eller en bostadsrätt. När du hyr ut en bostad som du själv äger gäller lagen om uthyrning av egen bostad, den så kallade privatuthyrningslagen. I denna saknar andrahandshyresgästen helt besittningsskydd.

 

Updated
2019-09-16