Vad innebär ackord?

Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte. Om förslaget är att borgenärerna får 50 % eller mer av de fordringar de har på gäldenären måste 60 % (3/5) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 60 % (3/5) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Om förslaget är att borgenärerna får mindre än 50 % av de fordringar de har på gäldenären måste 75 % (3/4) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 75 % (3/4) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, så kallat underhandsackord. I dessa fall sker ingen förhandling i tingsrätten.