This page is not yet translated.

Domarbanan

Hos oss i Sveriges Domstolar finns många intressanta karriärmöjligheter för dig som är jurist. Väljer du domarbanan får du en mycket bra utbildning för ett av de viktigaste uppdragen du kan ha i samhället.

Att vara domare är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Det är du och dina kollegor som ytterst garanterar rättstrygghet för alla. Det är ni som står upp för demokratin varje dag i mötet med människor som på olika sätt kommer i kontakt med domstolen.

Vägen till domaryrket kan se olika ut för olika personer - men de flesta väljer att följa domarbanan. Utbildningen ger dig bred kunskap och erfarenhet från olika rättsområden i domstolsvärlden. Du får möjlighet att arbeta som ordförande och leda förhandlingar i domstol, och du ser till att mål och ärenden blir utredda på ett rättssäkert sätt.

Domarbanan illustration
 1. 1

  Juristexamen

  Första steget mot ett arbetsliv som domare börjar på universitetet. När du läst i 4,5 år och tagit din juristexamen på 270 högskolepoäng (180 poäng enligt det tidigare sättet att räkna) kan du använda dina betyg och meriter för att söka en utbildningsanställning, en så kallad notarieanställning inom Sveriges Domstolar.

  Juristutbildningen finns vid universiteten i Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

  För att få information om juristutbildningen och vilka kraven är för att bli antagen kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan eller vid något av universiteten.

  Tid: 4,5 år

  Plats: Universitet

 2. 2

  Notarietjänstgöring

  Att jobba som notarie i domstol är ett viktigt steg för alla jurister, men det är också en merit för dig som vill arbeta vidare inom Sveriges Domstolar. För dig som har domaryrket i sikte är notarie ett första steg på vägen efter universitetet.

  Att vara notarie innebär att ha en utbildningsanställning i förvaltningsdomstol eller allmän domstol. Där varvar du arbete med utbildning under två år. Notarieutbildningen ger dig värdefull erfarenhet och unik ny kunskap och praktik inom den juridiska världen.

  Tid: 2 år

  Plats: Förvaltningsdomstol eller allmän domstol

 3. 3

  Fiskal

  Att bli fiskal är steget efter notarietjänstgöringen. Det är också det första steget på den särskilda domarutbildningen.

  Du startar med sex månaders provanställning som fiskal vid en hovrätt eller kammarrätt. Efter minst ett års tjänstgöring får du sedan arbeta med dömande uppgifter i tingsrätt eller förvaltningsrätt under minst två år.

  Tid: 3 år

  Plats: Allmän domstol och förvaltningsdomstol

  Utbildning för fiskaler och tf. assessorer

  Under domarutbildningen får du gå ett utbildningsprogram som är anpassat till dina arbetsuppgifter under olika delar av din tjänstgöring. Du får tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom olika ämnesområden och att utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. På kurserna undervisar både erfarna personer från domstol och andra experter inom olika ämnesområden.

  Fiskalsutbildningen pågår under hela din tid som fiskal och tf. assessor och består av tio kurser som är ungefär en vecka långa. Vissa avsnitt är gemensamma för fiskaler vid allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Den avslutande kursen är utformad som en studieresa. Då gör du bland annat besök på olika EU-institutioner i Bryssel, EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg.

 4. 4

  Tf. assessor

  Efter att du varit fiskal i tingsrätt eller förvaltningsrätt arbetar du under ett år som tf. assessor i en domstol som dömer i högre eller sista instans. Som tf. assessor lär du dig ännu mer om domstolarnas arbetssätt och får alltmer avancerade uppgifter som utvecklar dig i din yrkesroll. Du deltar som domare vid föredragningar och förhandlingar. Tillsammans med ordinariedomare får du möjlighet att skriva egna domar och beslut.

  Efter ett år som tf. assessor är du färdigutbildad domare och din titel är då hovrättsassessor eller kammarrättsassessor.

  Tid: 1 år

  Plats: Domstol som dömer i högre eller sista instans

 5. Assessor

  Efter fyra år som fiskal kan du utnämnas till assessor (under förutsättning att du blir godkänd).

  Som hovrätts- eller kammarrättsassessor arbetar du vanligtvis utanför domstolen för att meritera dig ytterligare. Det kan handla om utredningsuppdrag inom en statlig myndighet, om uppdrag som rättssakkunnig i regeringskansliet eller internationella uppdrag inom näringslivet eller EU.

  Som assessor kan du söka fast jobb som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt eller kammarrätt. Assessorskompetens efterfrågas också ofta vid högre juristbefattningar inom både offentlig och privat sektor.

  Plats: Uppdrag utanför domstolen

 6. 5

  Domare

  Efter din tid som assessor kan du söka fast jobb som ordinarie domare. Du kan också söka dig till andra kvalificerade juridiska anställningar, som till exempel justitiesekreterare i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

  På Domarnämndens webbplats kan du läsa hur du ansöker om en domaranställning och hur rekryteringen av domare fungerar.

Annan väg till domaryrket

Att ha varit notarie eller gått den särskilda domarutbildningen är inget krav för att bli domare. Däremot är det en värdefull erfarenhet och en möjlig väg vidare mot domaryrket.

Vi inom Sveriges Domstolar vill att de skickligaste och bäst lämpade juristerna i landet blir domare – oavsett bakgrund. Därför erbjuder vi även en alternativ väg till domaryrket.

I en ettårig anställning som adjungerat råd kan du som är erfaren och kvalificerad jurist pröva domaryrket och meritera dig för anställning som domare.

Det är även möjligt för dig som har gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete att bli domare.

Updated
2021-12-21