Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en person. Eskilstuna tingsrätt behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos tingsrätten.
Uppdaterad
2020-12-21