Besöka en rättegång

Du är välkommen att besöka vilken rättegång du vill så länge du följer förhållningsreglerna.

Huvudregeln är att huvudförhandlingar, det som i dagligt tal kallas för rättegångar, är offentliga. Det betyder att du som privatperson har möjlighet att besöka en rättegång. Rättens ordförande får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen.

Regler i salen

Enligt lag är det förbjudet att:

  • fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor påslagna i rättssalen.

Utöver detta finns det också andra förhållningsregler som gäller på de flesta domstolar, till exempel att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande.
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen.
Uppdaterad
2019-09-16