Coronavirus

Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har symptom. Särskild information gäller för dig som är kallad till förhandling.

Närvara på annat sätt

Till dig som är kallad till förhandling på tingsrätten: I dessa pandemitider kan det finnas utökade möjligheter att delta i förhandlingen via videolänk, skype eller telefon eller kanske genom någon annan form av bildöverföring. Om du tror att sådan närvaro skulle kunna passa bättre än personlig närvaro, kontakta då tingsrätten för närmare information. Kallelsen gäller dock till dess du får annat besked.

Om du får förhinder och ska delta i en förhandling?

Om du får förhinder kan du nå oss via telefon 023-482 00 (växel) eller e-postadress falu.tingsratt@dom.se.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail istället.

Besöka rättegång

Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har symptom.

Antalet åhörarplatser i förhandlingssalarna är kraftigt reducerat för att bl.a. säkerställa att det är ordentligt med avstånd mellan åhörare, för närvarande är max antal fyra personer per sal.

Som åhörare ska du följa de anvisningar som lämnas och välja en plats med avstånd till andra åhörare.

Studiebesök och andra besök

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.

Vi avråder från personliga besök vid domstolen gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar.

Detta gäller tills vidare och syftar bl.a. till att minska risken för smittspridning och skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

För närvarande tar domstolen inte emot studiebesök.

Covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer om coronavirus

Uppdaterad
2020-03-09