Coronavirus

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Falu tingsrätt.

Om du får förhinder kan du nå oss via telefon 023-482 00 (växel) eller e-postadress falu.tingsratt@dom.se.

Covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer om coronavirus

Uppdaterad
2020-03-09