Helsingborgs Tingsrätt

Plan 0 Information Reception ENTRÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 DU ÄR HÄR

Sal 1

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 2

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 3

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 4

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 5

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal5 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 6

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal6 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 7

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Parter.

Den som part i en tvist, till exempel kärande och svarande, eller ombud.
sal7 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1. Åhörare
2. Rättens ordförande
3. Protokollförare
4. Parter
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 8

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal8 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 9

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 10

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 11

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 12

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 13

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 14

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal14 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 15

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 16

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 17

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Parter.

Den som part i en tvist, till exempel kärande och svarande, eller ombud.
sal17 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1. Åhörare
2. Rättens ordförande
3. Protokollförare
4. Parter
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 18

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Parter.

Den som part i en tvist, till exempel kärande och svarande, eller ombud.
sal18 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1. Åhörare
2. Rättens ordförande
3. Protokollförare
4. Parter
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 19

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Parter.

Den som part i en tvist, till exempel kärande och svarande, eller ombud.
sal19 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1. Åhörare
2. Rättens ordförande
3. Protokollförare
4. Parter
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 20

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Parter.

Den som part i en tvist, till exempel kärande och svarande, eller ombud.
sal20 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1. Åhörare
2. Rättens ordförande
3. Protokollförare
4. Parter
clickhere Rutorna är klickbara

Sal 21

Åhörare.

Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.

Vittne.

Personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon.

Målsägandebiträde.

En advokat eller jurist som ger stöd och hjälp till målsäganden och tar tillvara hans eller hennes intressen.

Målsägande.

Den som påstås har utsatts för brottet.

Åklagare.

Som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Nämndeman.

Oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Rättens ordförande.

Ordförande vid förhandlingen.

Protokollförare.

Ofta en jurist som arbetar på domstolen. Han eller hon skriver ner det som händer under rättegången.

Försvarsadvokat.

Den som hjälper den tilltalade under rättegången. Om försvarsadvokaten är förordnad av domstolen är han eller hon en offentlig försvarare. Om den tilltalade vill kan han eller hon i stället anlita en privat försvarare.

Tilltalad.

Den som är åtalad för brottet.
sal21 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10
1. Åhörare
2. Vittne
3. Målsägandebiträde
4. Målsägande
5. Åklagare
6. Nämndeman
7. Rättens ordförande
8. Protokollförare
9. Försvarsadvokat
10. Tilltalad
clickhere Rutorna är klickbara

Domstolens historia

Domstolens historia är en utställning som Helsingborgs tingsrätt har arbetat fram tillsammans med docenten Martin Sunnqvist vid Juridiska fakulteten i Lund, Helsingborgs stadsarkiv och kommunikationsavdelning.

Toalett #1

Toaletter #2

Toalett #3

Toaletter #4

Reception

Receptionen tar hand om administrativa ärenden, till exempel lämna in ansökningar, utbetalningar och svarar på frågor gällande mål och ärenden.

Information

Informationen tar hand om frågor som rör dagens förhandlingar, teknik och lokaler,
till exempel videolänk, lån av samtalsrum eller annat stöd.

Kaffe/Vatten

Vittnesstöd

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och vara dig till hjälp i samband med rättegången. Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Du känner igen dem genom att de bär en skylt där det står Vittnesstöd.