Så överklagar du socialförsäkringsbeslut

Försäkringskassan beslutar om rätt till sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, livränta, underhållsstöd, assistansersättning med mera. Pensionsmyndigheten beslutar om pensioner och bostadstillägg.

Om du inte är nöjd med något som Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten har beslutat kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så gör du för att överklaga

I beslutet som du har fått från myndigheten står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig står också i beslutet. 

Nedan följer några generella steg för hur du kan göra för att överklaga ett myndighetsbeslut till domstol:

 1. 1

  Skriv ett brev. Brevet bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

  Bifoga:

  • Bevis som du vill hänvisa till och vad du vill styrka med dessa bevis.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.
  • Fullmakt, om det finns sådan.
 2. 2

  Underteckna

  Brevet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. 

 3. 3

  Skicka in

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De kommer i sin tur skicka ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommit till förvaltningsrätten meddelar de dig via brev att överklagandet kommit in.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

 

Uppdaterad
2018-12-10