Begränsad möjlighet till muntlig förhandling

Med anledning av den pågående viruspandemin med covid-19 har förvaltningsrätten valt att som huvudregel för tillfället inte sätta ut några nya muntliga förhandlingar.

Det finns dock vissa måltyper där det enligt lag måste hållas muntlig förhandling inom en viss tid. Det finns också enskilda fall där det bedöms vara av särskild vikt att förhandling hålls i närtid. I dessa undantagsfall kommer domstolen att hålla muntlig förhandling.

Om ett mål inte omfattas av de undantag som framgår ovan innebär det att det för tillfället inte är möjligt att hålla muntlig förhandling i målet. Om det bedöms att muntlig förhandling ska hållas i ett mål som inte omfattas av undantagen kommer en sådan att sättas ut när läget åter tillåter det.

Uppdaterad
2020-04-17