Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.
Anstånd med betalning
av skatter och avgifter
1-3 månader
Företrädaransvar 3-5 månader
Beskattning 8-12 månader
Sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga socialförsäkringsmål 15-19 månader
Psykiatrisk tvångsvård 1-2 veckor
Rättspsykiatrisk vård 2-3 veckor
Vård av missbrukare 2-3 veckor
Vård av unga 1-2 månader
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 13-17 månader
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2-5 månader
Folkbokföring 3-5 månader
Körkort 2-4 månader
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 3-7 månader
Offentlig upphandling 5-9 månader
Serveringstillstånd 6-9 månader
Vapen 2-4 månader
Mål om uppehållstillstånd på
grund av skydds- eller asylskäl
22-28 månader
Mål om uppehållstillstånd för
besök eller bosättning (till
exempel på grund av arbete
eller anknytning till någon
som bor i Sverige)
16-20 månader
Viseringsmål 2-6 veckor
Uppdaterad
2020-11-16