Information med anledning av Coronavirus/covid-19

Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Förvaltningsrätten i Göteborg.

Om du ska delta i en förhandling

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Frågor om covid-19

Om du har symptom som inte går över och behöver söka vård ska du ringa 1177.

Om du har allmänna frågor om covid -19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-03-06