Information med anledning av coronavirus

På grund av covid-19 ber vi dig att kontakta oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste. Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom.

Att tänka på när du besöker domstolen

För att skydda dig och andra är det viktigt att du tänker på att hålla avståndet till andra besökare och domstolens personal. Rekommenderat avstånd är 1,5 - 2 meter. Tänk gärna på att tvätta händerna extra ofta och noga. Om du har minsta symptom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du är kallad till en förhandling och får förhinder når du oss enklast via e-post.

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Har du frågor om coronaviruset covid-19?

Om du har symptom som inte går över och behöver söka vård ska du ringa 1177 Vårdguiden. På deras webbplats finns också en aktuell lista över symptom och annan information om covid-19.

Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ händelseutvecklingen

Uppdaterad
2020-11-19