Vårt bemötande

Vårt mål är att du som vänder dig till Förvaltningsrätten i Göteborg ska bli bemött med engagemang samt på ett respektfullt, opartiskt, sakligt och kompetent sätt. Vi vill ge alla så lika förutsättningar som möjligt att komma till tals och göra sig förstådda. Vi strävar efter att använda ett lättbegripligt språk.
Två kvinnor i receptionen. Foto.

Bemötandet i telefon

 • När du ringer till oss strävar vi efter att snabbt hjälpa dig med de uppgifter du vill ha samt erbjuda information om hur handläggningen hos förvaltningsrätten går till.

Bemötandet i skrift

 • Du som har överklagat ett beslut till oss får skriftlig information om att vi har tagit emot överklagandet.
 • Av våra skrivelser ska det klart och tydligt framgå vad som förväntas av dig.
 • Vi besvarar dina förfrågningar till domstolen så snabbt som möjligt.
 • Vi strävar efter att utforma och motivera våra avgöranden så att de är lätta att förstå.

Bemötandet i receptionen

 • När du besöker domstolen kan du vända dig till receptionen med dina frågor. I receptionen försöker vi att snabbt ge dig svar. Om du har frågor om ett mål hjälper receptionen dig att komma i kontakt med den person på domstolen som kan ge dig svar.
 • I receptionen eller i allmänhetens utrymme finns skriftlig information, bland annat om hur en muntlig förhandling går till.

Bemötandet i samband med förhandling

 • När du kommer till förvaltningsrätten inför en förhandling kan du få hjälp med att hitta och få veta hur en förhandling går till. En domstolsvärd eller receptionen hjälper dig med detta. Om du har behov av särskild utrustning i salen, t.ex. ljudförstärkande utrustning, kan du vända dig till receptionen för att få hjälp med att koppla in denna.
 • Om en förhandling är försenad med mer än tio minuter kommer du att få information om förseningen.
 • När du kommit in i förhandlingssalen kommer juristdomaren att presentera sig själv och nämndemännen. Du får också information om hur förhandlingen går till.
 • Juristdomaren ska se till att alla förstår vad som sägs vid förhandlingen. När tolk används ska juristdomaren kontrollera att parterna förstår tolken.
 • Förhandlingen avslutas med att du får information om när och hur domen kommer att meddelas.
Uppdaterad
2019-07-02