Överlämnande av överklagade beslut

Här finns information för dig som ska lämna över överklagade beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beslutsmyndigheten behöver först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter ska samtliga handlingar som legat till grund för prövningen av ärendet skickas till domstolen.

Överlämnandet av handlingarna bör ske i följande delar som separata pdf-filer:

  1. Överklagande med eventuella bilagor
  2. Eventuell fullmakt
  3. Rättidsprövning (eventuellt inklusive yttrande)
  4. Eventuellt yttrande (om det inte ingår i punkten 3)
  5. Det överklagade beslutet
  6. Beslutsmyndighetens akt eller övriga handlingar som har legat till grund för prövningen av ärendet

Förvaltningsrätten i Göteborg tar gärna emot handlingar digitalt.

Uppdaterad
2021-03-03