Rättspsykiatrisk vård

Den som begår ett allvarligt brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om han eller hon led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks.

För att få svar på om en brottsmisstänkt ska dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse beslutar tingsrätten att en rättspsykiatrisk undersökning ska göras. En sådan undersökning får bara göras om den misstänkte har erkänt brottet, eller om bevisningen är övertygande.

Den rättspsykiatriska vården kan ske med eller utan särskild utskrivningsprövning. När någon dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är det förvaltningsrätten som prövar om:

 • vården ska upphöra eller förlängas
 • vården ska ges i sluten eller öppen form
 • om patienten ska få permission och så vidare.

  Vården sker med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Det här händer i domstolen:

 1. 1

  En ansökan eller ett överklagande kommer in

  En ansökan från chefsöverläkaren eller ett överklagande från patienten kommer in till förvaltningsrätten och blir ett mål.

 2. 2

  Patienten får ett offentligt biträde

  Förvaltningsrätten utser ett offentligt biträde åt patienten. Ett offentligt biträde är en jurist, ofta en advokat, som ska ta tillvara patientens intressen i målet. Det offentliga biträdet bekostas av staten.

 3. 3

  Rätten kallar till muntlig förhandling

  Det betyder att rätten bestämmer att de berörda ska träffas, komma till tals och ge sin syn på saken. Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den information domstolen har fått in skriftligt och hålls på sjukhuset där patienten befinner sig.

 4. 4

  Förvaltningsrätten beslutar

  Förvaltningsrätten beslutar om patienten ska fortsätta vara intagen för rättspsykiatrisk vård eller inte.

Överklaga beslut om rättspsykiatrisk vård

Patienten kan överklaga förvaltningsrättens olika beslut. De överklagas till kammarrätten. Inget prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska ta upp ett sådant överklagande.

I bilagan till förvaltningsrättens avgörande finns anvisningar inom vilken tid och hur man ska överklaga.

Läs mer i lagen om rättspsykiatrisk vård

Uppdaterad
2019-09-16