Mer om vård av unga enligt LVU

Förvaltningsrätten beslutar om en ung person ska vårdas enligt LVU och socialnämnden på kommunen bestämmer hur det ska göras.

När kan det bli aktuellt med vård enligt LVU?

LVU-vård kan komma i fråga när vårdnadshavarna och den unge (om hon eller han är över 15 år), inte vill gå med på de lösningar som socialtjänsten föreslår. Problemen ska också vara så allvarliga att det finns stora risker att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Två huvudsakliga fall när LVU-vård kan bli aktuellt:
1. Om föräldrarna inte kan ge den unge det hon eller han behöver, fysiskt eller psykiskt. Det kan vara omsorgen som brister, att den unge utnyttjas, misshandlas fysiskt eller psykiskt, eller något annat i hemmet som innebär risk för att hälsan eller utvecklingen skadas. Det kallas i domstolen för miljöfall.

2. Om den unge riskerar att skada sig själv genom sitt sätt att leva, till exempel missbrukar eller begår brott eller på annat sätt lever destruktivt. Det kallas för beteendefall i domstolen.

Om en ung person får vård enligt LVU har inte vårdnadshavarna rätt att bestämma över barnet.

Vem kan få vård enligt LVU?

  • Den som är under 18 år kan få vård enligt LVU.
  • Den som har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 21 kan också få vård enligt LVU. Det gäller i de fall där den unge själv riskerar att skada sin hälsa eller utveckling genom sitt beteende och om LVU är lämpligare än annan vård. Ansökan måste ha kommit in innan den unge fyller 20 år.

Var får den unge vård?

Det är kommunens socialnämnd som bestämmer hur vården ska ordnas och var den unga personen ska bo under vårdtiden. Det börjar alltid med att den unge får vård på annat ställe än i sitt eget hem. Den unge kan till exempel få bo i ett familjehem eller på en kommunal eller privat institution.

Socialnämnden kan också begära att den unge, som fått vård på grund av sitt beteende, ska få en plats på ett av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Där reder personalen tillsammans med den unge ut hans eller hennes problem och bakgrund, och gör en individuell behandlingsplan.

Uppdaterad
2019-09-16