Vågskål, hållbart arbetsliv. Illustration.

Hållbart arbetsliv

Du är viktig. Därför vill vi att du trivs på jobbet, att du har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och att du mår bra.

Arbetslivet ska vara hållbart. För att kunna göra ett bra jobb och få en bra helhet i livet är det viktigt att du trivs på din arbetsplats, mår bra och har balans mellan arbete och fritid. Det har vi som arbetsgivare och du som medarbetare ett gemensamt ansvar för.

Självklart betyder det mycket att du får arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter hos oss. Men för att arbetsplatsen ska vara sund och bra för alla medarbetare fokuserar vi också hela tiden på arbetsmiljön för att förebygga och minimera risker för ohälsa och arbetsskador.

Den som trivs på jobbet mår bättre. Gemenskapen med kollegorna betyder mycket och hos oss finns personalföreningar som ordnar olika slags aktiviteter.

Förmåner och villkor

Vi har ett modernt arbetstidsavtal med flexibla arbetstidslösningar utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov. Vi tillämpar flextid eller förtroendearbetstid och erbjuder dig minst 28 semesterdagar om året. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder. Den som fyllt 40 år har till exempel rätt till 35 semesterdagar om året.

Våra arbetsdagar före helgdag är förkortade och du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen.

I Sveriges Domstolar har vi individuell och differentierad lönesättning. Det innebär att din lön bestäms utifrån sakliga grunder som din skicklighet och vilka resultat du når. Ansvar, arbetets svårighetsgrad och övriga krav som hör ihop med arbetsuppgifterna påverkar också din lön.

Som medarbetare i Sveriges Domstolar har du mycket goda möjligheter till kompetensutveckling, både genom vårt egna breda utbildningsutbud och genom externa utbildningsleverantörer.

Vi har fokus på ett hållbart arbetsliv och ett främjande hälsoarbete. Därför får du ett ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviteter. Vi genomför också olika friskvårdsinriktade satsningar. För att minimera arbetsskador och förebygga sjukdom är våra arbetsplatser moderna och ergonomiskt utformade.

Vi står för en del av dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast eller när du behöver receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Behöver du gå till läkare eller tandläkare akut får du göra det på betald arbetstid. Vi har också en grupplivförsäkring för alla anställda. Du har också tillgång till företagshälsovård. Många domstolar, inklusive Domstolsverket, erbjuder fri influensavaccinering.

Om du blir sjukskriven får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall (som längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden).

Livet förändras när man får barn och vi vill vara med och underlätta för våra medarbetare i den förändringen. För oss som arbetsgivare är det viktigt att alla våra medarbetare, både män och kvinnor, upplever att de kan förena arbetsliv och familjeliv och vi vill därför uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

När du är föräldraledig gör vi en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet, och om du tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen ger vi en högre ersättning. Föräldralönen är inte kopplad till ersättningen från Försäkringskassan utan du kan själv välja om du med föräldralönen och föräldrapenningen tillsammans vill kunna fortsätta få en liknande inkomst som tidigare eller om du vill ha möjlighet att förlänga tiden hemma med ditt barn genom att spara in på det antalet dagar som du tar ut från Försäkringskassan.

Vi är också måna om att du ska kunna ha möjlighet att jobba lite mindre medan du har yngre barn och du har därför en utökad möjlighet att gå ner till deltid, hos oss kan du göra det tills barnet fyllt 12 år.

Hos oss har du avtalspension som består av flera delar och som kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Sveriges Domstolar har ett samverkansavtal med fackliga parter, exempelvis SACO-S och Statstjänstemannaförbundet, ST. Avtalet bidrar till att du får inflytande över och delaktighet i både din egen arbetssituation och verksamheten i övrigt.

Uppdaterad
2019-09-16