Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se de genomsnittliga handläggningstiderna för de vanligaste målkategorierna och måltyper för mål som avgjorts mellan januari-augusti 2022.
Mål om skatt

Anstånd med betalning 0,4 mån
Skatt 9,3 mån

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

9,7 mån

Andra typer av vanliga mål

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9,3 mån
Ekonomiskt bistånd (Socialbidrag) 3,5 mån
Folkbokföring 7,2 mån
Körkort 1,7 mån
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 6,0 mån
Offentlig upphandling 2,6 mån
Vapentillstånd 3,1 mån

Uppdaterad
2022-08-26