Handläggningstider

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här kan du se de genomsnittliga handläggningstiderna för de vanligaste målkategorierna från september 2019.

Mål om skatt

Anstånd med betalning  0,1 mån
Skatt 13,1 mån

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

Sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga socialförsäkringsmål 8,9 mån

Andra typer av vanliga mål

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 11 mån
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 5,8 mån
Folkbokföring 2,3 mån
Körkort 1 mån
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 6,1 mån
Offentlig upphandling 3 mån
Vapentillstånd 1,4 mån

 

Publicerad
2019-09-18
Uppdaterad
2019-09-18