Viktig information om smittspridning

Om du har förkylningssymtom eller symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, ska du inte besöka domstolen.

Om du är kallad till en förhandling och har symtom som ovan ska du ta kontakt med domstolen. Ring 036-15 66 00 eller skicka epost, se nedan. 
Du hittar även kontaktuppgifterna i din kallelse.

Uppdaterad
2022-02-14