Uppdrag, domkrets och organisation

Förvaltningsrätten i Jönköping är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Jönköpings län och delar av Västra Götalands län. Utöver kommunerna i Jönköpings län ingår följande kommuner i Västra Götalands län: Bollebygds, Borås, Essungas, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götenes, Herrljungas, Hjos, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skaras, Skövdes, Svenljungas, Tibros, Tidaholms, Tranemos, Törebodas, Ulricehamns och Vårgårda kommun.

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsdomstol har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten avgör bland annat skattemål, socialförsäkringsmål, omhändertagande av unga eller missbrukare och många andra måltyper. Förvaltningsrätten prövar också frågor om tvångsvård av psykiskt sjuka eller av de som dömts för brott till vård. Nästan alla myndighetsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet.

Förvaltningsrätten bedriver sin verksamhet på två enheter med lokaler i centrala Jönköping med adress Hamngatan 15. Vid förvaltningsrätten finns drygt 55 anställda - 8 ordinarie domare, ca. 16 föredragande jurister, ca. 16 jurister under utbildning (notarier och fiskaler), domstolshandläggare och administrativ personal.

Förvaltningsrätten har ca 70 nämndemän, som är politiskt tillsatta av Landstingsfullmäktige. Dessutom finns det särskilda ledamöter och värderingstekniska ledamöter i vissa mål, t ex laglighetsmål, och fastighetstaxeringsmål. Dessa ledamöter är tillsatta av regeringen.

Det finns omkring 500 olika måltyper.

Förvaltningsrätten får in cirka 7200 mål per år

Uppdaterad
2020-09-23