Ursäkta röran rådhuset renoveras

Under mars till maj månad kommer rådhusets fasad renoveras och entrédörrarna att bytas ut.

Runt entrén kommer en så kallad "skyddskoja" byggas upp för säker passage för besökare. Eventuellt kommer störningar i form av ljud och minskat ljusinsläpp i förhandlingssalarna att förekomma.

Uppdaterad
2020-03-02